człowiek pierwotny
Człowiek pierwotny, Homo erectus (człowiek wyprostowany).
Przechadzka.pl - Park Dinozaurów