przygotowanie ogniska
Odgarnięcie ściólki, to pierwszy etap przygotowania ogniska.
Przechadzka.pl