wykrzywiona brzoza
Wykrzywiona brzoza porośnięta mchem.
Przechadzka.pl