zbieranie soku z pnia brzozy
Kolejna metoda zbierania oskoły. Sok z brzozy wypływa z otworu wykonanego w pniu drzewa.
Przechadzka.pl