kładka
Przejście po kładce.
Przechadzka.pl - Wrześniowe ogniskowanie