dzieci na drzewie
Dzieci na powalonym drzewie.
ZOO w Warszawie - Przechadzka.pl